כל רכישה כוללת בנוסף

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Bat

החל מ
$12.00 USDחודשי

4GB

Chainsaw

החל מ
$24.00 USDחודשי

8GB

Machine Gun

החל מ
$36.00 USDחודשי

16GB