כל רכישה כוללת בנוסף

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Storage
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Dodo

החל מ
$12.00 USD
חודשי
4GB

Rex

החל מ
$24.00 USD
חודשי
8GB

Giga

החל מ
$48.00 USD
חודשי
16GB