כל רכישה כוללת בנוסף

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk Usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDoS Protection

Short Sword

החל מ
$4.50 USD
חודשי
2GB

Nights Edge

החל מ
$9.00 USD
חודשי
4GB

Zenith

החל מ
$18.00 USD
חודשי
8GB