כל רכישה כוללת בנוסף

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDOS Protection

BungeeCord

החל מ
$4.50 USD
חודשי

SOLO

החל מ
$9.00 USD
חודשי
4GB DDR4 Ram

TEAM

החל מ
$11.25 USD
חודשי
5GB DDR4 Ram

COMMUNITY

החל מ
$13.50 USD
חודשי
6GB DDR4 Ram

PROPRIETORSHIP

החל מ
$15.75 USD
חודשי
7GB DDR4 Ram

STARTUP

החל מ
$18.00 USD
חודשי
8GB DDR4 Ram

CORPORATION

החל מ
$20.25 USD
חודשי
10-16GB DDR4 Ram