כל רכישה כוללת בנוסף

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDOS Protection

BungeeCord

החל מ
$4.50 USDחודשי

Ryzen 9 5900x
2GB DDR4 Ram
*Unmetered NVMe Storage
*Unmetered MySQL Databases
Custom Jar and Modpack support
DDoS Protection
Pterodactyl Control Panel
99.99% Uptime SLA

SOLO

החל מ
$9.00 USDחודשי

4GB DDR4 Ram

TEAM

החל מ
$11.25 USDחודשי

5GB DDR4 Ram

COMMUNITY

החל מ
$13.50 USDחודשי

6GB DDR4 Ram

PROPRIETORSHIP

החל מ
$15.75 USDחודשי

7GB DDR4 Ram

STARTUP

החל מ
$18.00 USDחודשי

8GB DDR4 Ram

CORPORATION

החל מ
$20.25 USDחודשי

10-16GB DDR4 Ram