كل خطة تتضمن

  • Ryzen 5900x / Core i9 10900k
  • DDR4 ECC Memory
  • NVMe Drives
  • Unmetered* MySQL Databases
  • Unmetered* Disk usage
  • 1Gbps Networking
  • 1Tbps DDOS Protection

BungeeCord

يبدأ من
$4.50 USDشهري

Ryzen 9 5900x
2GB DDR4 Ram
*Unmetered NVMe Storage
*Unmetered MySQL Databases
Custom Jar and Modpack support
DDoS Protection
Pterodactyl Control Panel
99.99% Uptime SLA

SOLO

يبدأ من
$9.00 USDشهري

4GB DDR4 Ram

TEAM

يبدأ من
$11.25 USDشهري

5GB DDR4 Ram

COMMUNITY

يبدأ من
$13.50 USDشهري

6GB DDR4 Ram

PROPRIETORSHIP

يبدأ من
$15.75 USDشهري

7GB DDR4 Ram

STARTUP

يبدأ من
$18.00 USDشهري

8GB DDR4 Ram

CORPORATION

يبدأ من
$20.25 USDشهري

10-16GB DDR4 Ram